© private

Валентина Лєснова  [ Україна ]

Валентина Лєснова народилася в 1964 в місті Коммунарськ (сьогодні Алчевськ) у Луганській області. У 1981 році почала навчання на філологічному факультеті державного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка в Луганську. Після завершення навчання в 1986 працювала вчителькою української мови та літератури, а в 1987 перейшла до державного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. У 2001 році вона отримала вчене звання доцента кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз завідує навчальним відділом університету.

Матеріалом для кандидатської дисертації Валентини Лєснової стали українські говірки Луганщини. Валентина Лєснова опублікувала понад 80 наукових праць, а також навчальні посібники та словники. Більшість її досліджень присвячено українським діалектам, Валентина Лєснова також є співавторкою навчального посібника з історичної граматики української мови (2008, 2012).

У вересні 2014, після вторгнення російських військ до Східної України, вона разом із університетом переїхала до Старобільська (Луганська область).

 

Бібліографія

 

Історична граматика української мови

[В. Лєснова, А.Найрулін]

Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка

Луганськ, 2012.

 

 

Скарби українських говорів: тексти про борщ

[Н. Хібеба, В. Лєснова]

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Львів, 2019

 

Номінація рис людини в українських східнослобожанських говірках: монографія

Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка

Луганськ, 2004

 

Словник прізвищ жителів Луганщини: у 2 т.

[К.Глуховцева, І.Глуховцева, В. Лєснова]

Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка

Луганськ, 2010

 

Словник оцінних номенів людини в українських діалектах

Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка

Луганськ, 2013